Το Προφίλ μας | Οι Υπηρεσίες μαςΟι Εταίροι | Τα Νέα μας | Επικοινωνήστε Μαζί μας

  Κεντρική Σελίδα

 

 

Οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε

 

Συμβουλευτική επί επιχειρησιακών και οικονομικών θεμάτων

Οι κύριες ενασχολήσεις της ομάδας συνεργατών μας :

  • Εκτιμήσεις και σχεδιασμός φορολογικών θεμάτων επιχειρήσεων
  • Δημιουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση προϋπολογισμών
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών θεμάτων
  • Διαχείριση ρευστότητας, πιστώσεων και Δανείων
  • Επιδοτήσεις
Εποπτεία Λογιστηρίων και Οικονομικών Διευθύνσεων

Με εύρυθμη συγκρότηση και διάθεση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικοτεχνικών) παρέχουμε τη δυνατότητα εποπτείας της οικονομικής διαχείρισης και της  λογιστικής υποστήριξης εταιρειών,  επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η εν λόγω εποπτεία μπορεί να περιλαμβάνει και συμβουλευτική επί της στελέχωσης με κατώτερο προσωπικό των λογιστηρίων καθώς και την εξωτερική υποστήριξη της όλης λειτουργίας των οικονομικών και του λογιστηρίου (outsourcing υποστήριξη λειτουργίας).


Οργάνωση επιχειρήσεων

Αντικείμενα που αφορούν Οργάνωση, συστήματα ποιότητας, συστήματα ασφαλιστικών δικλείδων αλλά και βαθύτερα θέματα που μπορεί να επαφίενται στην  επιχειρησιακή συνέχεια της επιχείρησης (Business Continuity), το σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών ή το  Business Plan (όχι σαν θεωρητικό – φιλοσοφικό εγχειρίδιο, αλλά σαν εργαλείο ουσίας), αναφέρονται ενδεικτικά ως θέματα προς εφαρμογή.


Εσωτερικός έλεγχος

Η οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) αποτελεί αντικείμενο εξειδίκευσης κορυφαίων στελεχών μας.
Η ανάπτυξη και η εποπτεία τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου , η παροχή εσωτερικού Ελέγχου «εξωτερικά» (outsourcing Internal Audit) καθώς και Συμβουλευτικά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης είναι «κεφάλαια» που μπορούμε να αναπτύσσουμε και να υποστηρίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Επίσης κορυφαία στελέχη μας μπορούν να στελεχώνουν επιτροπές ελέγχου (Audit Committees) όπου αυτό απαιτείται.

 

Σε όλα τα παραπάνω παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, βασισμένες και επικεντρωμένες στον εκάστοτε πελάτη. 

 

 

 

 

Σόλωνος 4, Καλλιθέα | Τηλ.: 210 9480070

info@crnom.gr