Το Προφίλ μας | Οι Υπηρεσίες μαςΟι Εταίροι | Τα Νέα μας | Επικοινωνήστε Μαζί μας

  Κεντρική Σελίδα

 

 

ΠΡΟΦΙΛ

 

Κάθε επιχειρηματική δράση προσανατολίζεται, εστιάζει και στοχεύει να καλύψει τις εκάστοτε προσδοκίες των πελατών μας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς.

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης και τους άξονες, τόσο της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων, όσο και της προστασίας τους από κινδύνους που άπτονται στο περιβάλλον – εσωτερικό και εξωτερικό - της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Θέματα που αφορούν «Οργάνωση και αναδιοργάνωση» - είτε υπό το πλαίσιο «πιστοποιημένων συστημάτων», είτε σε συστήματα οργάνωσης και ασφαλιστικών δικλίδων, συνιστούν μερικά μόνο δείγματα των δυνατοτήτων μιας επαγγελματικής παρέμβασης που θα δρα προληπτικά και κατασταλτικά στην επιχειρηματική επικινδυνότητα, η οποία αποτελεί μια από τις εξειδικευμένες δεξιότητές μας, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου.

Παράλληλα, ουσιώδη ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, λογιστικής απεικόνισης και κάθε είδους υποστήριξης επί φορολογικών και ασφαλιστικών - εργατικών θεμάτων, συνθέτουν, λόγω της μακρόχρονής μας εμπειρίας, άξονες ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Εν κατακλείδι,  υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης , προσαρμοσμένες κάθε φορά στις ανάγκες που οι «καιροί» επιτάσσουν – δανεισμός , ρευστότητα, επιχειρησιακός σχεδιασμός, προϋπολογισμοί , χρηματοοικονομικές προσεγγίσεις κλπ, προσφέρονται  με κορυφαίους ποιοτικούς όρους. 

 

 

 

Σόλωνος 4, Καλλιθέα | Τηλ.: 210 9480070

info@crnom.gr